fbpx

Vihreiden aluevaltuustoryhmän ryhmäpuhe

Pidin seuraavan ryhmäpuheen Etelä-Savon hyvinvointialueen budjettia hyväksyessämme:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreiden ryhmä kiittää tuoretta viranhaltijajoukkoa ja aluehallitusta alueen ensimmäisen talousarvion valmistelusta.

Tiedossa on jo pitkään ollut, että valmistelua on jouduttu tekemään monien keskeneräisten ja puuttuvien tietojen varassa. Tämä budjetti onkin monella tapaa kuntapäätöksentekoon tottuneelle poikkeuksellinen: niin tuloennusteisiin, rahoitukseen kuin palvelutuotannon kuluihinkin liittyy suuria epävarmuuksia. Tämä budjettiesitys ei ratkaise alueen tulevaisuutta, vaan se antaa selkänojan aloitukselle, sille siirtymälle, joka parin viikon päässä vuodenvaihteessa odottaa.

Tulevaisuuden suunnittelun kannalta budjetin olennaisimmat linjaukset ovat sivulla 9, jossa todetaan, että heti keväällä on edessä työ tietojen tarkentamiseksi ja talouden tasapainotustoimien suunnittelemiseksi. Varsinaiset linjaukset ovat siis edessäpäin.

Alijäämäinen budjettiesitys ja sivun 17 riskianalyysi kertoo, miten haastavasta tilanteesta lähdetään liikkeelle. Tiedossa on sekä henkilöstön saatavuuteen että palvelutarpeeseen liittyviä riskejä (erityisesti sosiaalipalveluissa ja ikääntyneiden palveluissa), jotka näkyvät jo nyt ja odottavat edessä päin. Myös vuosien valmistelutyö sote-uudistusta odotellessa näkyy budjetissa. Tekstiin on kunkin toimialan kohdalla kirjattu viisaasti valittuja ja tärkeitä painopisteitä, joiden toteutuminen riippuu keväällä ja jatkossa tehtävistä päätöksistä.

Hyvät valtuutetut,

Vihreiden valtuustoryhmä pitää keskeisenä, että tulevan kevään suunnittelussa pidetään kiinni uudistuksen ydintavoitteesta, panostuksesta varhaiseen puuttumiseen, jotta asukkaiden hyvinvointia ja palvelujärjestelmän kestävyyttä voidaan turvata. Sopeutustoimien yhteydessä tulee pitää huolta riittävistä lähipalveluista ja ennaltaehkäisevistä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluista. Kiivaalla palveluverkon karsimisella emme tee mittavia säästöjä, ja peruspalveluiden heikentämisellä kaivaisimme maata kaikkien tavoitteidemme alta. Olemme myös valmiit tänään vahvistamaan järjestejen avustuksiin varattuja varoja. 

Haluamme myös korostaa digitaalisten etäpalvelujen roolia osana sopeutussuunnitelmia. Etänä tarjottavat palvelut voivat täydentävänä ratkaisuna tehokkaasti keventää palvelujen tarvetta niiden asukkaiden kohdalla, joille tällaiset palveluratkaisut sopivat. Digipalvelujen kehittäminen on selvästi mukana alueen strategisissa tavoitteissa, mutta ei näy budjettikirjan teksteissä yhtä selvästi.

Loppuun on hyvä todeta, että budjettikirja tuo haasteiden lisäksi esiin myös alueemme vahvuuksia. Erikoissairaanhoidossa pääsyn tulokset ovat sivulla 50 kansallisessa vertailussa erinomaisia. Vaikka armas Etelä-Savomme nousee usein esiin ikääntyvän väestön ja rikkonaisen maantieteen näkökulmasta, kyllä ne tämän hetken synkimmät terveyspalvelujen otsikot nousevat nyt ihan muualta. Samalla kun me maalaamme piruja seinälle täällä, suunnitellaan pääkaupunkiseudulla päivystystoimintojen rakentamista telttoihin ja ambulansseihin, kun väkeä joudutaan käännyttämään akuuttienkin palvelujen ääreltä. Me emme ole yksin ratkomassa hyvinvointipalvelujen haasteita, vaan kyllä nämä pulmat ovat monella tapaa yhteisiä koko maassa. Yhdessä pystymme myös etsimään niihin ratkaisuja.

Vihreiden ryhmä hyväksyy talousarvioesityksen, mahdollisesti pienen viilauksen kera. Toivotan vihreiden ryhmän puolesta hyvää joulunodotusta ja joulurauhaa koko maahan. Ja hyvää uutta vuotta eloisalle Etelä-Savolle!

Leave a Reply

Your email address will not be published.