Valtakunnan vaikuttaja.

Olen Veli, Vihreiden puoluesihteeri ja kuntavaaliehdokas numerolla 236 Mikkelissä.

Kevään kuntavaaleissa ratkaistaan Suomen suunta.

Puoluesihteerinä tuen kuntien ilmastotekoja, luontokohteiden hoitoa, koulutuspanostuksia ja mielenterveystyötä yhdessä ministerien ja kansanedustajien kanssa. Valtuutettuna olen puolustanut varhaiskasvatusta, parantanut pyöräilyolosuhteita ja suojellut järviluontoa. Vapaa-ajalla viihdyn perheen, ystävien, tv-sarjojen ja pelien parissa.

Olen mikkeliläisten puolestapuhuja siellä, missä päätöksiä tehdään. Minun Mikkelini ei syrji eikä kiusaa, vaan pitää yhdessä pienten ja luonnon puolta.

Valitse valtuustoon luotettava ja kokenut ilmaston, koulutuksen ja yhdenvertaisuuden puolustaja!

Kuntavaalit 13.6.2021
Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021
Tue kampanjaa: http://bit.ly/velituki

Ääni ilmastolle ja luonnolle

Meillä on vain yksi maapallo, ja se on säilytettävä elinkelpoisena myös lapsillemme. Näissä vaaleissa ratkaistaan Mikkelin päästöjen, järviluonnon ja rantojen kohtalo. Kun korvaamme turpeen uusiutuvalla energialla ja panostamme kiertotalouteen, luonnonsuojeluun ja pyöräilyyn, synnytämme samalla uutta yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Ympäristöystävällinen Mikkeli on myös työpaikkoja synnyttävä Mikkeli.

Koulutus on investointi tulevaisuuteen

Valtuustossa tarvitaan koulutuksen puolustajia. Kouluissa, kirjastoissa ja kulttuuririennoissa luodaan tasa-arvoista yhteiskuntaa ja rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Haluan vaikuttaa Mikkelin opiskelupaikkojen ja tutkimus- ja kehitystyön puolesta. Niissä syntyvät kaupungin tulevaisuuden eväät. Toivotetaan tulijat tervetulleiksi ja viedään Mikkelin osaamista maailmalle!

Noustaan kriisistä mielenterveystyöllä

Monen voimat ovat koetuksella. Nyt on aika panostaa mielenterveystyöhön, tukea nuoria ja rakentaa yhteiskuntaa, joka ei kuluta ihmisiä loppuun. Keinoja on monia: tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja mielenterveyden ensiaputaitojen opettamista jo koulussa. Kaupunki, jossa tarjolla on taidetta, liikuntaa ja kulttuuria, vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja jaksamista.

Veli