fbpx
Veli laskee pulkalla mäkeä yhdessä lasten ja aikuisten kansssa.

Tasavertainen oikeus varhaiskasvatukseen kaikille Suomen lapsille

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Tämän oikeuden rajoittaminen sen mukaan, ovatko lapsen vanhemmat töissä, opiskelemassa, työttömänä tai perhevapaalla ei ole perheiden edun mukaista. Rajaus vaikeuttaa toiminnan järjestämistä ja asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan.

Monipuolinen pedagoginen varhaiskasvatus edistää monin tavoin lasten oppimista, kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Varhaisilla, oikea-aikaisilla ja oikeansuuntaisilla tukitoimilla ehkäistään tuen tarpeen kasvua, myöhempiä ongelmia ja oppimisvaikeuksia.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen vaikuttaa myös niihin lapsiin, jotka yhä ovat hoidossa täyspäiväisesti. Rajaus tekee lapsiryhmistä suurempia, koska suhdeluvut voidaan laskea osapäivähoidossa olevien lapsien kohdalla eri tavalla kuin kokopäivähoidossa olevien kohdalla. Suuri lapsiryhmä on stressitekijä sekä lapselle että aikuiselle. Lapsiryhmän koko, rakenne ja ikäjakauma sekä ryhmän pysyvyys vaikuttavat keskeisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.  Myös riittävät henkilöstöresurssit tulee turvata.

Mikkelissä saimme subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen purettua. Ensi syksystä alkaen kaikilla lapsilla on jälleen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvastukseen.

Tämä vähentää hoitojärjestelyihin liittyvää säätöä ja sähläystä varhaiskasvatuksessa ja varmistaa sen, että varhaiskasvatuksen hyödyt ovat tasa-arvoisesti kaikkien lasten saatavilla.

Tällä hetkellä lapset ovat tässäkin asiassa epätasa-arvoisessa asemassa sen mukaan, missä kunnassa asuvat. Haluan, että oikeus kokonaisiin varhaiskasvatuspäiviin palautetaan kaikille Suomen lapsille. Se on uuden hallituksen tehtävä.