fbpx
rintanappeja

Opetuslautakunnan äänestykset 2011-2012: kouluterveydenhuolto ja opetuksen ryhmäkoot

Vaalien alla on hyvä katsastaa, miten eri puolueiden valtuutetut ja luottamushenkilöt ovat valtaansa päättyvällä vaalikaudella käyttäneet. Piraattipuolueen Mika Letonsaari kokosi jo vaaliblogiinsa valtuuston äänestystuloksia vaalikauden ajalta. Valitettavasti verkossa olevissa valtuuston pöytäkirjoissa ei ollut tarkkoja äänestysluetteloita (joista olisi nähnyt kunkin valtuutetun äänestyskäyttäytymisen) kuin viiden äänestyksen osalta. Muiden äänestysten osalta valtuuston äänestystulosten kokoaminen vaatii siis vielä lisäselvittelyjä, tarkkoja äänestystuloksia pitää pyytää kaupungin kansliasta.

Myös kaupungin lautakunnissa tehdään tärkeitä päätöksiä. Olen koonnut tähän blogikirjoitukseen Mikkelin kaupungin opetuslautakunnan äänestykset viimeisen kahden vuoden ajalta (vanhempia pöytäkirjoja ei kaupungin verkkosivuilta nopeasti löytynyt).

Puolueiden erot tulevat opetuslautakunnan äänestystuloksissa selvästi esiin.

Vihreiden, SDP:n ja kristillisdemokraattien edustajat kannattivat kouluterveydenhuollon palvelujen lisäämistä Mikkelin lukiossa, kokoomuksen ja keskustan edustajat vastustivat näitä lisäyksiä. Vihreiden, SDP:n ja kristillisdemokraattien edustajat kannattivat perusopetuksen tuntikehyksen (käytännössä opetuksen ryhmäkokojen) säilyttämistä ennallaan vuonna 2012, kokoomuksen ja keskustan edustajat kannattivat tuntikehyksen leikkaamista (joka johtaa yleensä ryhmäkokojen kasvattamiseen). Samat rintamalinjat näkyivät äänestyksessä seudullisesta opetuspalvelukeskuksesta. Nämä kaikki äänestykset päättyivät kokoomuksen ja keskustan linjan voittoon äänin 6-5.

Äänestyksessä kokeiluluvan hakemisesta venäjän opetukseen B1-kielenä asetelma oli hiukan erilainen kristillisdemokraattien edustajan kannattaessa hanketta kokoomuksen ja keskustan edustajien rinnalla.

Vaalien alla lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhuvat kaikki puolueet, ja yleensä korostetaan myös hyvän kouluterveydenhuollon ja pienten ryhmäkokojen tärkeyttä. Valtuustokauden aikaiset teot eivät useinkaan vastaa vaalienaluspuheita, ja se näkyy myös näissä äänestystuloksissa.

Opetuslautakunnan äänestykset 2011-2012

 

Äänestys kouluterveydenhuollon palveluista lukiossa, 13.6.2012:

Palkataanko lukioon kuraattori, aloitetaanko psykologipalveluiden tarjoaminen lukion tiloissa ja lisätäänkö koululääkärin työaikaa elokuusta 2012 lähtien? Pöytäkirja täällä.

Lopputulos: kuraattori-, psykologi- ja koululääkäripalveluita ei lisätty lukiossa elokuusta 2012 alkaen. Asiaan palataan uudestaan vuoden 2013 budjettivalmistelun yhteydessä.

Äänestys tuntikehyksestä, 17.10.2011 ja 24.11.2011:

Säilytetäänkö perusopetuksen tuntikehys nykyisellään 1,57 vuosiviikkotunnissa/oppilas vai leikataanko tuntikehys 1,55 tuntiin? Pöytäkirjat täällä ja täällä.

Lopputulos:Oopetuslautakunta esitti, että tuntikehystä leikataan budjetissa 1,55 vuosiviikkotuntiin/oppilas. Kaupunginhallitus kuitenkin muutti tuntikehyksen budjetissa takaisin 1,57 tuntiin, ja valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

Äänestys seudullisesta opetuspalvelukeskuksesta, 29.9.2011:

Puolletaanko seudullisen opetuspalvelukeskuksen perustamista? Pöytäkirja täällä.

Lopputulos: lautakunta puolsi seudullisen opetuspalvelukeskuksen perustamista.

Äänestys, kokeiluluvan hausta venäjälle B1-kielenä, 22.2.2011:

Haetaanko kokeilulupaa venäjälle B1-kielenä? Pöytäkirja täällä.

Lopputulos: kokeilulupaa venäjälle B1-kielenä haettiin.
Äänestystulokset koottuna Google-laskentataulukkoon täällä.

Kirjoitusta muokattu 26.9.2012 klo 20.35: tuntikehysäänestyksen lopputulokseen lisättiin tieto tuntikehyksen käsittelystä kaupunginhallituksessa.