fbpx
rintanappeja

Tärkeät teemat ovat unohtuneet

Mielipidekirjoitus yhdessä Martta Kanteleen ja Sara Sajaniemen kanssa, julkaistu toimitettuna Länsi-Savossa 12.4.2011.

Ilmaston ja monimuotoisuuden suojelu turvaavat tulevaisuuden elinolot

Suomen ympäristönsuojelun suuret haasteet, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, loistavat poissaolollaan vaalikeskustelussa. Tulevaisuuden elinolot ovat unohtuneet päivänpolitiikan varjoon.

Tieteen suositukset ilmasto- ja monimuotoisuuskriisin ratkaisemiseksi ovat selvät. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää tehokkaita päästövähennyksiä lyhyellä aikavälillä. Sukupuuttokriisin välttäminen puolestaan vaatii, että luonnonympäristöistä kymmenesosa suojellaan. Molemmista tavoitteista Suomi on toistaiseksi aivan liian kaukana.

Vihreiden ympäristöpoliittinen ohjelma tarjoaa ratkaisut sekä ilmaston että monimuotoisuuden suojeluun.

Vaadittaviin päästövähennyksiin on sitouduttava ilmastolailla. Vähennykset toteutetaan suomalaisen kilpailukyvyn ja kotimaisen työllisyyden turvaavalla energiatehokkuuden ja puhtaan teknologian ohjelmalla.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä. Tämä tapahtuu turvaamalla luonnonsuojelun rahoituspohja sekä ohjaamalla maa- ja metsätalous yhä ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin.

Turpeen ja avohakkuiden aika on ohi: valitsemme luomun ja puhtaiden vesien ympäristöbrändin. Metsänkäsittelymenetelmiä on monipuolistettava ja maatalouden tuet on kohdennettava yhä tarkemmin vesistökuormituksen pienentämiseen ja uhanalaisten perinneympäristöjen ylläpitämiseen.

Tulevaisuuden Suomi on puhtaan teknologian ja uusien puujalosteiden viejä, luomutuotannon mallimaa sekä maatila- ja luontomatkailun kohde.

Martta Kantele, ympäristöpolitiikan opiskelija, eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Pieksämäki

Veli Liikanen, nuorisotutkija, eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Mikkeli

Sara Sajaniemi, ympäristötieteiden opiskelija, eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Kuopio