Eduskuntavaalit

Olen ilmaston, koulutuksen ja yhdenvertaisuuden puolustaja.

Unelmanani on Suomi, joka antaa kaikille lapsille tukea ja turvaa. Suomi, jossa kaikki pääsevät toteuttamaan haaveitaan ilman syrjintää ja kyykyttämistä. Suomi, joka kantaa vastuunsa ympäristön pelastamisesta ja menestyy juuri siksi.

Tutustu tukijalistaani sivun lopussa!

Ilmastotekoja – nyt!

Meillä on vain yksi maapallo, ja se on säilytettävä elinkelpoisena myös lapsillemme. Kun suojelemme luontoa ja ympäristöä, synnytämme samalla uutta työtä ja toimeentuloa. Aikaa ei ole tuhlattavaksi: puheista on siirryttävä ilmastotekoihin.

Korvataan turve ja fossiiliset polttoaineet puhtaalla energialla ja luovutaan saastuttavista yritystuista.

Rakennetaan uusi Itärata junayhteyksien parantamiseksi, lisätään pyöräilyä, verotetaan lentämistä ja vauhditetaan sähkö- ja biokaasuautojen yleistymistä.

Suojellaan metsiä ja soita, korjataan kaivoslaki ja kehitetään maataloutta niin, että vesistöt ja ilmasto säästyvät

Koulutus taas huipulle

Viime vuosien koulutusleikkaukset ovat leikanneet Suomen tulevaisuutta. Nyt koulutus tarvitsee puolustajia enemmän kuin koskaan. Kouluissa, kirjastoissa ja kulttuuripalveluissa luodaan tasa-arvoista yhteiskuntaa ja rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat.

Lisätään koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta miljardilla eurolla ja turvataan lasten, opettajien ja varhaiskasvattajien mahdollisuus tehdä työnsä kunnolla.

Pelastetaan ammatillinen koulutus varmistamalla lähiopetuksen ja tukipalveluiden saatavuus ja opiskelupaikkojen säilyminen Kaakkois-Suomessa.

Palautetaan kaikille lapsille tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen ja pienemmät ryhmäkoot.

Vahvistetaan Kaakkois-Suomen korkeakouluja, korotetaan opintorahaa ja parannetaan opiskelijoiden palveluja.

Tervetuloa yhdenvertaisuus, pois köyhyys

Haluan rakentaa yhdessä tasa-arvoista maailmaa, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Meidän on lopetettava nuorten syrjäyttäminen, huono-osaisuuden periytyminen sekä työttömien ja sairaiden hyppyyttäminen. Ikääntyvä Suomi tarvitsee maahanmuuttajia.

Tehdään perhevapaauudistus, joka vahvistaa naisten työuria, tukee tasavertaista vanhemmuutta ja purkaa kahlitsevia sukupuolirooleja.

Otetaan käyttöön kannustava perustulo ja korotetaan perusturvaa.

Torjutaan naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaa häirintää, korjataan translaki ja virallistetaan kolmas sukupuoli.

Pysäytetään miesten syrjäyttäminen tukemalla poikia.

Nostetaan Suomen pakolaiskiintiötä ja puolustetaan turvaa tarvitsevien ihmisoikeuksia.

Olen tehnyt seuraavat vaaleihin liittyvät lupaukset / sitoumukset:

Finnwatchin #ykkösketjuun-kampanja → Suostumus 2018 → Maksuton ehkäisy –kuntalaisaloitekampanja → Setan #sateenkaari­kansanedustaja-kampanja → Fingo ry:n Nolo totuus –kampanja → Sisäilma­lupaus → Kehitysvammaisten Tukiliiton vaalilupaus → Hiilivapaa Suomi -kampanjan sitoumus → Yhteiset lapsemme ry:n haaste ehdokkaille → Hengitys­liiton ja Yksi elämä –terveystalkoiden vaalitavoitteet ja Terveysehdokas-profiili → Opiskelija­liikkeen #koulutustaprkl-vaalikampanja → Olympia­komitean liikunta­ehdokkaat → Suomen Pakolaisavun empatialupaus → Ihmisoikeus­sitoumus →.

Ville Niinistö

”Kansanedustajalla täytyy olla arvot ja asenteet kohdallaan. Hyvä poliitikko pitää oman linjansa, mutta on toki myös valmis oppimaan uutta. Kansanedustajalla tulee olla pyrkimys tinkimättömään oikeuden­mukaisuuteen. Poliitikko ei ole tili­velvollinen muille puolueille, vaan äänestäjille, ja hänen tulee ajaa koko Suomen etua. Kansanedustajan tulee olla empaattinen ja kyetä samastumaan toisten ihmisen asemaan ja tarpeisiin. Nämä kaikki kolme tärkeintä ominaisuutta ovat Velillä kunnossa ja olen varma, että hänestä tulisi erinomainen kansanedustaja. ”

– Ville Niinistö, kansanedustaja, eurovaaliehdokas
Kuva © Hanna-Kaisa Hämäläinen

Emma Kari

”Veli on ystävä, johon voi aina luottaa. Veli on aina pienten puolella ja puolustaa niitä, jotka tarvitsevat apua ja tukea.

Uskon, että tämä maa olisi lapsille parempi paikka, jos 14.4. jälkeen Veli olisi kolleganani eduskunnassa.

– Emma Kari, kansanedustaja
© D.R.

Oras Tynkkynen

”Ilmastokriisin ratkaisemisessa ovat kohtalonvuodet käsillä. Siksi toivon, että eduskuntaan saadaan Velin kaltainen ilmastotyöhön perehtynyt ja sille omistautunut päättäjä.”

– Oras Tynkkynen, vihreiden kansanedustaja
Kuva © Kimmo Torkkeli

Anni Sinnemäki

”Olen tuntenut Velin kauan, ja tiedän että hän olisi hyvä kansanedustaja.

Veli on luotettava toimija, joka osaa katsoa asioita samaan aikaan konkreettisesti paikallisesta näkökulmasta mutta nähdä myös, miten paikallisesti ratkotaan kansainvälisiä ympäristökysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Olemme Velin kanssa molemmat omissa kaupungeissamme kaavoituksesta vastaavan lautakunnan puheenjohtajia. Tiedän, miten monipuolisesti hän punnitsee eri näkökulmia ja löytää parhaan vihreän ratkaisun. Tällainen hän olisi kansanedustajanakin.”

– Anni Sinnemäki, Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki
Kuva © D.R.

Arttu Kataja

“Kahden lapsen isänä pohdin usein maapallon tulevaisuutta, sitä, millaisen maailman jätämme jälkeemme. Ympäristö, kestävä kehitys ja lasten ja  nuorten hyvinvointi ovat minulle tärkeitä. Niin ne ovat myös Velille, joka on yksi fiksuimpia tuntemiani ihmisiä. Hänen kaltaisiaan päättäjiä tarvitaan. Äänestetään Veli Liikanen eduskuntaan!”

– Arttu Kataja, oopperalaulaja, Berliini
Kuva © Markus Henttonen

Aino Pohjanvirta

“Itselleni on tärkeää, että päätökset tehdään tietoon nojaten, kokonaisuutta arvioiden ja toisia kunnioittaen. Velin kyky tarkastella suuria kokonaisuuksia ja havaita niissä oleelliset kehittämiskohteet on jotain ilmiömäistä. Hän etsii päätöksenteko tueksi mahdollisimman laajan tietopohjan, tarkastelee jokaisen näkökulman, minkä jälkeen muodostaa oman mielipiteensä. Juuri tätä kaipaan lisää poliitikoilta!

Juuri nyt on tärkeää hyväksyä tutkijoiden ja asiantuntijoiden esiin nostamat faktat ja toimia niistä poimittujen ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Sitä Veli tekee ja siksi valintani on Veli.”

– Aino Pohjanvirta,
Aino Pohjanvirta, opiskelija © D.R.

Erkki Pulliainen

”Veli on lahjakas nuori poliitikko. Odotan hänen ansioituvan mm. energia-, ilmasto- ja nuoriso­politiikassa. Nyt on hyvä  hetki hypätä eduskuntaan. Luotan häneen.”

– Erkki Pulliainen, valtiopäiväneuvos
Kuva © D.R.

Saara Hyrkkö

”Veli on älykäs, analyyttinen ja ratkaisukeskeinen. Siksi Velin kanssa vaikeatkaan ongelmat eivät tunnu ylitsepääsemättömiltä. Toimiessani Velin kanssa Vihreiden puoluehallituksessa havaitsin, että Veli ottaa asioista selvää ja rakentaa luottamusta. Utelias mieli, monipuolinen asiantuntemus ja rohkeus tarttua toimeen olisivat Velin supervoimia kansanedustajana. Olisipa politiikassa enemmän veliliikasia.”

– Saara Hyrkkö, diplomi-insinööri, kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Espoo
© Kuva: Marjo Suvanto

Jassin Rezai

”Suomi tarvitsee parhaat asiantuntijat; järkevät, inhimilliset ja tasa-arvoa puolustavat voimat eduskuntaan ja yksi heistä on ehdottomasti Veli. Veli tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa taustasta ja mielipiteestä riippumatta ja siitä on suurta apua eduskunnassa työskennellessä. Siksi meidän Veli eduskuntaan 2019!”

– Jassin Rezai, kaupunginvaltuutettu, maisteriopiskelija, tulkki ja yhteisöpedagogi, Jyväskylä
© Kuva: D.R.

Pauliina Lehtinen

”Veli on monipuolinen ja ihmisläheinen poliitikko ja siksi hänestä tulisi loistava kansanedustaja. Olen ihaillut Velin kykyä varapuheenjohtajana ottaa laajojakin kokonaisuuksia haltuun ja tehdä se niin, etteivät yksityiskohdat kärsi. Veli on kantanut ihailtavasti vastuuta varapuheenjohtajana toimiessaan. Minusta eduskunta tarvitsee Velin, sillä hän on valmis tekemään vastuullisia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.”

– Pauliina Lehtinen, Kasvatus ja perheneuvonta ry:n toiminnanjohtaja
© Kuva: D.R.

Antti Van Wonterghem

”Olen tehnyt Veli Liikasen kanssa yhteistyötä uudessa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä neljä vuotta. Heti ensimmäisenä huomioni kiinnittyi hänen kykyyn puhua innostavasti. Hänen työnsä Mikkelin ja Etelä-Savon hyväksi on ollut vaikuttavaa. Veli puheenjohtajistossa veisi vihreitä lähemmäksi pääministeripuolueen asemaa.

Eroon fossiileista on ollut tunnuslauseeni lähes vuosikymmenen. Puhtaan teknologian ratkaisut, ympäristöystävällinen liikenne ja Pullervo muiden norppien ja arktisten lajien ohella saavat Velistä ansaitsemansa puolustajan.”

– Antti Van Wonterghem, Vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän jäsen Kouvolasta
© Kuva: D.R.

Mikko Siitonen

”Velillä on sopivassa suhteessa jalat maassa ja idealismia. Poliitikkona Veli on ahkera, perusteellinen ja asioihin perehtyvä.

Velin laaja asiaosaaminen ja yhteistyötaidot herättävät kunnioitusta. Kouluasioissa Velin tausta nuorisotutkimuksesta tuo tuoretta ja terävää näkökulmaa. Ihailen Velin uskoa parempaan maailmaan ja tarmoa tehdä työtä sen eteen.”

– Mikko Siitonen, kaupungin­valtuutettu, OAJ:n valtuutettu, lehtori
© Kuva: D.R.

Jaakko Stenhäll

”Olen kulkenut Velin kanssa monta vuotta vihreää politiikkaa tekemässä, ja oppinut luottamaan hänen arvostelukykyynsä ja tapaan tehdä asioita. Velin kanssa on helppo olla samaa mieltä, olipa kyse sitten raideliikenteen edistämisestä tai nuorten aseman turvaamisesta.

Tarvitsemme lisää Velin kaltaisia päätöksentekijöitä, jotka osaavat ja uskaltavat katsoa tulevaisuuteen, miettien samalla asioita niin kaupunkien kuin maakuntien näkökulmasta – vain sillä tavalla saamme pidettyä kaikki kyydissä.”

– Jaakko Stenhäll, Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
© D.R.

Jasmin Hamid

”Velistä tulisi erinomainen kansanedustaja.

Hän on vastuullinen ja aktiivinen poliitikko, jolla on puolueessa paljon vaikutusvaltaa. Velin innostus tarttuu muihinkin ja hänen kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä.”

– Jasmin Hamid, näyttelijä, kaupunginvaltuutettu
© D.R.

Lasse Miettinen

”Veli on kovimman luokan ilmasto-osaaja, joka on puolueen varapuheenjohtajana kantanut vastuuta vihreän politiikan koko suunnasta.

Hän on ahkera ja asioihin perehtyvä, äärimmäisen fiksu, aikaansaava ja tehokas.

Kokemukseni on, että Velille voi uskoa tehtävän kuin tehtävän ja hän kantaa sen tyylillä. Hän on tiimipelaaja, joka etsii parasta mahdollista ratkaisua kaikille, ei omaa kunniaansa. Sellaisia ihmisiä todella tarvitaan.”

– Lasse Miettinen, vihreiden puoluesihteeri
© Kuva: D.R.

Laura Hienonen

”Veli on miun veli, ja se on aina ollut miulle suuri esikuva.

Myös siinä, että riparin jälkeen miulle oli ihan itsestäänselvää lähteä isoskoulutukseen – niin kuin Velikin oli lähtenyt.

Miusta tuli nuorisopappi, Velistä nuorisotutkija ja yhteiskunnallinen vastuunkantaja.

Velille, niin kuin miullekin, tärkeitä on lasten ja nuorten asiat, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ja ilmastoasiat.

Tehdään maailmasta parempi paikka ja äänestetään hyvä Veli eduskuntaan.”

– Laura Hienonen, pikkusisko ja nuorisopappi
© Kuva: D.R.

Tukijalista

Elina Häkkinen, toimistosihteeri

Mikkeli

Koska Veli nyt vaan on paras henkilö kansanedustajaksi.

Riitta Leikas, erityisluokanopettaja

Mikkeli

Helena Waris, kirjailija

Mikkeli, Ristiina

Harri Hakala, verkkopedagogi

Juva

Ilmasto, koulutus, yhdenvertaisuus – Veli on paras ratkomaan näitä.

Irja Liikanen, optikko, eläkeläinen

Mikkeli

Helinä Juurinen, yhteisöpedagogi, kulttuurintuottaja

Mikkeli

Vellun lapsi- ja ilmastomyönteinen käytännön toiminta valtakunnan- ja kunnallispolitiikassa sekä kansalaistoiminnassa. Lasten ja nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja osallisuuden vaaliminen.

Virva Korpinen, verkko-opetuksen asiantuntija

Mikkeli

Vihreät tekee koulutuspolitiikkaa, jossa koulutus nähdään tulevaisuuden sijoituksena. Pidän tärkeänä että sitä edistämään saadaan Veli Liikanen, joka ymmärtää että tässä kehittämisessä nuoria tulee kuulla. #siksiveli

Maija Pietiläinen, YTM

Mikkeli

Vellu tietää, että nykyisyys vaikuttaa tulevaisuuteen.

Karoliina Saarikoski, opettaja

Mikkeli

Mikko Siitonen, lehtori

Ristiina

Ulla Koivukangas

Mikkeli

Piia J. Häkkinen, DI, kirjastonhoitaja

Juva

Suomen metsien uhanalaiset lajit tarvitsevat puolustajaa! Oikeat metsät ovat myös hieno rentoutumispaikka sekä matkailukohde.

Tuomas Vanhanen, DI

Juva

Pidän Veliä loistavana ja asiantuntevana poliitikkona.

Lasse Laukkanen, lukion opettaja

Kirkkonummi (ex-Mikkeli)

Kaakkois-Suomi ansaitsisi Velin kaltaisen vihreän edustajan.

Taina Vainio, hankekoordinaattori

Kouvola

Luotan Velin ammattitaitoon; yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen osaamiseen. Hän on inhimillisyyttä ja ihmisoikeuksia puolustava mies, joka kannattaa tasa-arvoa ja haluaa jättää kestävän tulevaisuuden kaikille.

Kati Vapalahti, lehtori

Mikkeli

Sini Parikka, maisema-arkkitehti

Helsinki

Veli on ihmisen, eläimen ja luonnon ystävä

Iris Damstén, yhteisöpedagogi

Mikkeli

Laura Hienonen, pastori

Lappeenranta

Veli on isoveljeni ja suuri esikuvani!

Pirjo Haapsaari

Mikkeli

Johanna Kuusisto, kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja

Juva

Koulutus, nuorisoasiat, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja vihreät arvot, unohtamatta miten huikea ihminen hän on. Siinä jo monta syytä äänestää Veliä!

Pekka Uotila, filosofian tohtori

Mikkeli

Anne Leinonen, kirjailija

Ristiina

Antti Stolt, kirjastonhoitaja

Tampere

Olen tuntenut Velin vuosien ajan ja arvostan häntä niin ystävänä, älykkäänä ja asioihin paneutuvana ihmisenä kuin osaavana ja vastuuntuntoisena poliitikkonakin. Hänen arvomaailmansa, rehellisyytensä ja suorapuheisuutensa ovat kaikki huippuluokkaa; hänen tietopohjansa ja kykynsä nähdä asioiden yhteyksiä jaksavat hämmästyttää minua kerran toisensa jälkeen. Veli kuuluisi eduskuntaan! Äänestäisin ehdottomasti häntä, mikäli asuisin Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella.

Paula Ruuttunen, keraamikko

Mikkeli

Sonja Miettinen

Mikkeli

Pekka Piippo, muotoilija, yrittäjä

Sipoo

Jukka Tikkanen, KM, koulutussuunnittelija

Mikkeli

Veli on hyvä, asiantunteva joukkuepelaaja.

Nalle Velling, lippukuntakoordinaattori

Mikkeli

Vellu on niin hyvä tyyppi, että en voi olla äänestämättä häntä <3 

Jonna Vanhatalo, yhteisöpedagogi

Kouvola

Heli Kauppinen, viestintäsuunnittelija, kaupunginvaltuutettu

Mikkeli

Veli on ilmastolle ja tuleville sukupolville paras mahdollinen puolustaja.

Aino Pohjanvirta

Mikkeli

Satu Piispa-Hakala, kirjailija, projektitutkija

Juva

Jalo Vihavainen (16v.), lukiolainen

Savonlinna

Äänestäkää, koska minä en vielä voi. Vellu tekee töitä yhdenvertaisuuden ja translain eteen.

Anni Kauppinen, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

Viitasaari

Veli on osoittanut olevansa lasten ja varhaiskasvatuksen puolella sekä kuuntelevansa asiantuntijoita ja tutkittua tietoa. Lisäksi Veli on ymmärrettävä ja selkeä poliitikko. Äänestäisin Veliä ehdottomasti jos hän olisi ehdolla omassa vaalipiirissäni!

Mirka Niemi, yrittäjä

Mikkeli

Veli on ainoa oikea vaihtoehto äänestää. Ilmastoasiat myös omaa sydäntä lähellä.

Leena Hangasmaa, kulttuurintutkija

Mikkeli

Kirsti Hallikas, FM, psykologi, eläkkeellä

Lappeenranta

Tarvitaan fiksua henkilöä.

Tiina Häkkinen, erikoislääkäri

Mikkeli

Marjaana Kovanen

Hirvensalmi

Veli puolustaa luontoa, ympäristöä ja koulutusta. Hän tekee sen asiantuntevasti, neuvottelevasti ja vakuuttavasti. Tätä tarvitsemme nyt.

Pekka Heikkilä, luonnonsuojelupäällikkö

Mikkeli

Veli on rehti ja väsymätön tasa-arvon, koulutuksen ja kestävän elämäntavan puolustaja ja rakentaja. Myös tulevat sukupolvet ansaitsevat edustajansa, Veli klaaraa senkin.

Tapani Toikka, yrittäjä, tmi Piha ja Polku

Lappeenranta

Veli on valinta nuorten tulevaisuudelle.

Hanna Laanti, sosionomi AMK, eläkkeellä

Mikkeli

Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään jäljellä olevia vanhoja metsiämme, tarvitsemme Velin kaltaisia päättäjiä niiden suojelemiseen sekä muihin pikaisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, esim ruokatuotannon ohjaamiseen ilmastoystävälliseen suuntaan.

Sanna Rikala, tutkija

Tampere

Arvot, tavoitteet ja asiantuntemus kohdillaan. Veli on rehellinen maailmaparantaja, jonka paikka on eduskunnassa!

Mari Hostikka, sairaanhoitaja

Kotka

Enrique Tessierimonikulttuurisuus­koordinaattori

Mikkeli