fbpx

Monimuotoisella luonnolla on valtava arvo Etelä-Savolle

Minun ja Maria Ohisalon kirjoitus Länsi-Savossa 17.11:

Tänä syksynä on puhuttu paljon siitä, millaisin toimin luontokato voidaan pysäyttää ja mitä Suomessa on vielä tehtävä. Keskustelu on juuttunut luonnontilan parantamiseen liittyviin kustannuksiin. Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto synnyttää kuitenkin monenlaista lisäarvoa, ja luonnontilan parantamiseen käytetyt eurot maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Esimerkiksi pölyttäjät ovat välttämättömiä ruoantuotannon ja sitä kautta myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

Keskustelua on käyty erityisesti metsien ympärillä. Luonnontilaa parantavat toimet metsissämme varmistavat, että kansallisaarteemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Monipuolinen metsäluonto on myös sopeutumiskykyisempi tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee. Etelä-Savon metsien monimuotoisuutta ovat heikentäneet intensiiviset hakkuut sekä lehtojen ja lehtipuiden puute kaskiviljelyn perintönä. Sekametsien lisääminen ja puun korjaaminen nykyistä vanhempana ja järeämpänä parantaisi sekä metsien että metsätalouden kestävyyttä.

Ympäristön merkitys on valtava myös luontomatkailun näkökulmasta. On kyse sitten luontoreiteistä, kansallispuistoista, retkeilyalueista tai kalastuksesta, houkuttelevat luonnon ihmeet puoleensa matkailijoita, jotka kantavat alueelle euroja taskussaan. Etelä-Savon kohdalla Saimaan rannat ja Saimaan Geopark-kohteet, kuten Neitvuori, ovat hyviä esimerkkejä luontoympäristöstä, joka on käännetty koko alueen vetovoimatekijäksi.

Suomessa on paljon ympäristöön liittyvää osaamista, jonka avulla luontotekoja voidaan tehdä myös ilman valtavia kustannuksia. Esimerkiksi pölyttäjien määrää voidaan kasvattaa jättämällä niille sopivia kukkivia kasveja teiden reunoille tai lahopuuta metsiin. Metsissä voidaan päätehakkuiden sijaan suosia jatkuvaa kasvatusta. Aina ei siis tarvita kokonaista uutta suojelualuetta.

Tällä hallituskaudella on otettu merkittäviä askelia oikeaan suuntaan, kun olemme yli kaksinkertaistaneet luonnonsuojelun rahoituksen. Tämän rahoituksen turvin on jo ennallistettu tuhansia hehtaareita soita, suojeltu metsiä pohjoisinta Lappia myöten ja ylläpidetty perinnebiotooppeja. Myös Etelä-Savossa on ollut suurta intoa työhön luonnon parhaaksi.

Seuraavalle hallituskaudelle on luonnonsuojelun rahoitus vähintään tuplattava. Tästä rahoituksesta olisi hyötyä myös Etelä-Savon luonnon hyvinvoinnin ja elinvoiman kannalta.

Veli Liikanen, Maria Ohisalo

Kirjoittajista Liikanen on Mikkelin kaupunginvaltuutettu sekä vihreiden puoluesihteeri ja Ohisalo ympäristö- ja ilmastoministeri sekä vihreiden puheenjohtaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.