fbpx

Aluevaltuusto vastaa myös oppilashuollosta

Myös koulujen oppilas- ja opiskeluterveydenhuolto siirtyy sote-uudistuksessa uusien hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Nämä palvelut ovat yksi lasten nuorten tärkeimmistä sosiaali- ja terveyspalveluista, ja nekin kuuluvat jatkossa uusien aluevaltuutettujen vastuulle. Tässä vaalikampanjan loppuun pari sanaa palvelujen toteutuksesta ja tärkeydestä.

Vihreät ovat lakiuudistuksessa varmistaneet, että kouluterveydenhuolto säilyy jatkossakin lähipalveluina kouluilla. Uudistuksessa on pidettävä huolta siitä, että ketju oppilashuollosta sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin vahvistuu. Hallitus on tehnyt oppilas- ja opiskeluterveydenhuoltoon myös sitovan henkilöstömitoituksen kuraattorien ja psykologien määrästä, mikä tulee lisäämään työntekijöiden määrää.

Toimiva yhteispeli hyvinvointialueen kanssa on tärkeää myös oppimisen ja koulunkäynnin tuelle, jota nykyään järjestetään kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti.

Yleinen koulunkäynnin tuki koskee kaikkia lapsia ja nuoria, se voi tarkoittaa esimerkiksi tukiopetusta ja oppimateriaalitukea. Aina ei saada oppimista ja koulunkäyntiä sujumaan näillä keinoin, vaan tarvitaan tehostettua tukea. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jonka perusteella hän saa esimerkiksi erityisopetusta joissakin oppiaineissa. Jos tehostetun tuen keinot eivät riitä, vaan lapsi tai nuori tarvitsee erityistä tukea, on hänelle tehtävä erityisen tuen päätös. Päätöksen pohjaksi valmistellaan pedagoginen selvitys lasta tai nuorta opettavien opettajien kanssa ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä laadittu selvitys jo aiemmin saadusta tehostetusta tuesta sekä kokonaistilanteesta.

Kaikissa vaiheissa on kuultava oppilasta itseään sekä hänen huoltajiaan. Avainsanoja edellä ovat oppilashuollon ammattihenkilöt ja moniammatillinen yhteistyö. Näillä tarkoitetaan juuri koulukuraattoreita, sosiaalityöntekijöitä ja koulupsykologeja. Hyvinvointialueella on toivottavasti entistä helpompi varmistaa, että kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon vaiheissa on mukana oppilashuollon ammattihenkilöitä, eikä esimerkiksi oppimisvaikeuksien selvittelyt, jotka kuuluvat psykologeille, viivästy ja vaikuta oikea-aikaisen tuen saamiseen.

Aluevaltuustossa on siis pidettävä huolta opiskeluhuollon toimivuudesta, riittävästä henkilöstöstä ja moniammatillisesta yhteispelistä, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsevansa tuen myös koulunkäyntiin.