fbpx
Malmikaivos.

Malminetsintä ei kuulu pohjavesialueelle

Ulkomaisia kaivoshankkeita ilmestyy nyt kuin sieniä sateella. Tällä kertaa ruotsalainen kaivosyhtiö Boliden suunnittelee malminetsintää Tervaruukinsalon pohjavesialueelle.

Kaivostoiminnan suunnittelu tällaiseen kohteeseen tuntuu aivan kohtuuttomalta ja yhteisen etumme vastaiselta. Puhtaat vedet ovat tulevaisuudessa kultaakin kalliimpia. Alueella sijaitsevat sekä Varkauden että Joroisten kaupunkien vedenottamot.

Ulkomaisten kaivosyhtiöiden kiihtyvien malmivarausten taustalla on vanhanaikainen kaivoslaki. Suomalaiset viranomaiset tarjoavat poikkeuksellisen hyvät tiedot malmioiden sijainnista. Varausten ja malminetsinnän läpimeno kaivosviranomaisena toimivassa Tukesissa näyttää yleensä olevan läpihuutoasia. Siihen suuntaan ovat viranomaiskommentit viitanneet Tervaruukinsalon tapauksessakin, ainakin ennen lausuntokierroksen tyrmäävää palautetta.

Malminetsintäalueiden ihmiset elävät vuosia epävarmuudessa, ja kiinteistö- ja metsäinvestoinnit varausalueille tyrehtyvät. Kaivosten tuotot menevät yhtiöiden taskuihin, kun kaivosveroa ei peritä. Lähialueilla haittavaikutuksista kärsivien kiinteistöomistajien korvaukset ovat pieniä tai olemattomia.

Ei ole ihme, että Taloustutkimuksen kyselyssä kaivosteollisuuden suosio oli ylivoimaisesti heikoin kaikista maan teollisuudenaloista.

Tarvitsemme kaivoslain, joka huomioi paremmin ihmisten ja yhteisöjen oikeudet, ja varjelee puhtaita vesiä ja arvokasta luontoa suojavyöhykkeineen. Tarvitsemme vahvempaa ja puolueettomampaa vertailua hankkeiden vaikutuksista eri elinkeinojen etuihin. On kohtuutonta, että tällä hetkellä taakka luonnon ja vesistöjen suojelusta jää liiaksi vapaaehtoisten ja järjestöjen varaan. Pienten toimijoiden vastassa on miljardien liikevaihtoa pyörittäviä kaivosyhtiöitä, joilla on resursseja mainoskampanjoihin ja vaikuttajaviestintään.

Suomalaiset arvostavat puhdasta luontoa ja vesistöjä. Siksi meidän on kansakuntana asetettava selkeät rajat kaivannaisteollisuuden toiminnalle. Suomen on louhosten määrän maksimoinnin sijasta panostettava korkeaan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Kiertotalous vähentää louhimistarvetta, ja tutkimus parantaa hyötysuhteita.

Kuva: Sotkamon Talvivaara 2013, kuvaaja Antti Lankinen (julkaisija on rajannut kuvaa) https://www.flickr.com/photos/stoptalvivaara/9712966042/