fbpx
Veli Liikanen ja eri-ikäisiä naisia

Hyvää naistenpäivää!

Haluan tehdä tästä maailmasta paremman kaikille naisille. Siksi seuraavan hallituksen tulee olla feministinen – se tarkoittaa esimerkiksi tätä:

? Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi. Vihreiden perhevapaamallissa molemmille vanhemmille on kiintiöity oma 6 kuukauden vapaa, jonka lisäksi 6 kuukautta vanhemmat voivat jakaa keskenään. Kaikkia perhevapaita voisi pitää osissa ja yhdistää siten joustavasti lastenhoitoa ja osa-aikatyötä: esimerkiksi nostaa puolikasta vanhempainrahaa kaksinkertaisen ajan. Nykyisin kotihoidontuen käyttäjistä vain seitsemän prosenttia on miehiä. Minä olin aikanani yksi heistä, enkä ole katunut sitä päätöstä hetkeäkään.

?Puututaan perusteettomiin palkkaeroihin ja avataan palkkatietoja, jotta palkkaerot tulevat näkyviksi. Naisten ja miesten väliset palkkaerot Suomessa koko työmarkkinoilla ovat noin 17 prosenttia. Koska eläkkeen suuruus määräytyy maksetun palkan mukaan, naiset ovat taloudellisesti heikommassa asemassa läpi elämänsä. Avoimuus palkoista parantaa työilmapiiriä ja hyvinvointia sekä sitoutumista ja suoritusta. Palkkatasa-arvo lisää myös tuottavuutta ja kilpailukykyä, koska se motivoi ihmisiä käyttämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

? Huolehditaan maailman tytöistä ja naisista nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Satsaus tyttöjen koulutukseen, seksuaaliterveyteen ja väkivallan ehkäisemiseen edistää naisten työllisyyttä ja tulotasoa, ja sitä kautta asemaa yhteiskunnassa. Tasa-arvotyötä tulee painottaa rahoituksen kohdennuksissa.

Haluan rakentaa reilua yhteiskuntaa, joka kestää isältä tyttärelle. Feministisellä politiikalla edistetään ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta sekä torjutaan syrjintää. Sillä on merkittävä rooli myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Se on jokaisen etu. 


Veli Liikanen ja eri-ikäisiä naisia