fbpx

Perustulolla työtä ja eroon köyhyydestä

28.1.2015 (kirjoitus julkaistiin Länsi-Savossa ja Mikkelin kaupunkilehdessä 28.1.2015.)

Suomi on isojen valintojen edessä. Miten voimme luoda työtä ja vähentää köyhyyttä, kun työelämä ja talous ovat murroksessa? Vihreiden valinta on tuoda sosiaaliturvamme 2010-luvulle. Perustulon avulla työnteko olisi aina kannattavaa ja sosiaaliturva nostaisi ihmisiä nöyryyttämisen sijaan. Suomalaisten suuri enemmistö, 79 prosenttia, kannatti tuoreessa gallupissa sen käyttöönottoa.

Vihreiden perustulomallissa maksetaan vastikkeetonta 560 euron kuukausittaista perustuloa kaikille täysi-ikäisille suomalaisille. Malli ei lisää julkisen talouden kustannuksia.

Perustulo olisi veroton etuus, jota ei tarvitsisi erikseen anoa. Se korvaisi sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, yksinkertaistaisi verotusta ja vähentäisi näin turhaa hallintoa. Sen taso vastaa nykyistä perusturvaa. Ansioturva säilyisi nykyisellään. Perustulolla ei olisi suoraa vaikutusta vakituisessa työssä olevien käteen jääviin ansioihin.

Perustulo takaisi kohtuullisen perusturvan kaikille, jolloin ihminen voisi keskittyä lisäansioiden ja koulutuksen hankkimiseen. Se tekisi työnteosta aina kannattavaa. Nykyisin keikkatyöstä jää usein vain viidennes käteen, koska sosiaaliturva peritään takaisin pientenkin työansioiden vuoksi.

Perustulon vaikutuksista tärkein olisi se, että se lisäisi pienituloisen työn kannattavuutta ja vähentäisi köyhyyttä. Kun osa-aika- ja silpputöillä pystyisi elämään, yhä suuremmalla osalla suomalaisista olisi mahdollisuus antaa panoksensa ja tehdä työtä mielekkäällä tavalla.

Se parantaisi erityisesti epävarmoissa työsuhteissa olevien asemaa – ihmisten, joiden on nykyisin vaikeaa tai jopa mahdotonta päästä perusturvan piiriin. Maa- ja metsätalouteen ja matkailuun nojaavassa Etelä-Savossa, jossa on paljon kausityötä, pienyrittäjyyttä ja erilaisten tulonlähteiden yhdistämistä, perustulosta hyötyisi erityisen moni.

Askelia perustuloa kohti on jo otettu tällä vaalikaudella. Työttömyysturvan suojaosa teki keikkatyöstä kannattavaa ja perusturvaa on nostettu.

Näissä vaaleissa tavoittelemme perustulon toteuttamista. Sen saama tuki on lisääntynyt yli puoluerajojen. Vaalien jälkeen on sovittava vähintään perustulokokeilun aloittamisesta, jonka kokemusten perusteella perustulo olisi otettavissa käyttöön koko Suomessa.

Veli Liikanen,

puoluehallituksen jäsen ja eduskuntavaaliehdokas,

Mikkeli

Ville Niinistö,

vihreiden puheenjohtaja