fbpx
rintanappeja

Eduskuntavaaleissa 2015

———- Edelleenlähetetty viesti ———-
Lähettäjä: Myllymäki Riitta <[email protected]fi>
Päiväys: 4. joulukuuta 2012 14.27
Aihe: Päätöksentekomenettely – alaikäisen läsnäolo- ja puheoikeus valtuustossa – Mikkeli
Vastaanottaja: Veli Liikanen <[email protected]>

Hei,

Kuntalain 50.1 §:n 6 kohdan mukaan hallintosäännössä voidaan antaa tarpeelliset määräykset muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksessa. Kuntalain 50.3 §:n mukaan johtokunnan kokouksissa voidaan 15 vuotta täyttäneelle henkilölle antaa läsnäolo- ja puheoikeus. Olemme tulkinneet em. säännöstä siten, ettei se rajoita mahdollisuutta antaa alle 15-vuotiaille tai ylipäänsä alaikäisille läsnäolo- ja puheoikeutta kunnan toimielinten kokouksissa, jos valtuusto näin haluaa määrätä hallintosäännössä/valtuuston työjärjestyksessä.

Valtuuston työjärjestyksen muutosesitys on mielestäni ok, mutta kannattaisi harkita nuorisovaltuuston puheenjohtajan/varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeuden rajaamista siten, että sitä ei ole silloin kun asian käsittelyyn liittyy salassa pidettäviä tietoja/asiakirjoja.

terveisin

Riitta Myllymäki

johtava lakimies

Suomen Kuntaliitto, lakiasiat

PL 200, 00101 Helsinki

(09) 771 2463

050 349 5460

 

 

Lakiasiat-yksikössä on käytössä palvelusähköposti [email protected]kuntaliitto.fi. Jos kysymyksesi koskee hallintoa ja päätöksentekoa, toivomme, että käytät palvelusähköpostia henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijaan.

 

 

 

Lähettäjä: [email protected] [mailto:[email protected]com] Puolesta Veli Liikanen
Lähetetty: 4. joulukuuta 2012 14:03
Vastaanottaja: Hallintotiimi – vastaukset (Lakiyksikkö)
Aihe: Nuorisovaltuuston alaikäisen edustajan puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa

 

Hei,

olen mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu ja otan yhteyttä selvittääkseni mahdollisuutta myöntää nuorisovaltuuston alaikäiselle edustajalle puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa. Onko puhe- ja läsnäolo-oikeus mahdollista myöntää alle 18-vuotiaalle valtuuston päätöksellä?

Mikkelissä käsiteltiin eilen valtuuston kokouksessa valtuuston työjärjestyksen muutosesitystä, joka antaisi kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtajalle (tai vpj:lle) puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksessa. Kokouksen aikana virkamiehiltä tuli kuitenkin tieto, että puheoikeutta käyttääkseen nuorisovaltuuston puheenjohtajan tulisi olla täysi-ikäinen, koska valtuuston kokoukseen ei voi myöntää puheoikeutta alle 18-vuotiaille. Pitääkö tämä paikkaansa?

Pystyttekö auttamaan tämän asian selvittämisessä?

Terveisin
Veli Liikanen,
kaupunginvaltuutettu Mikkelistä

Esitetty pykälä:
—-
12 §
Kaupunginhallituksen edustus valtuuston kokouksessa ja muut puhe- ja läsnäolooikeutetut

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja hänen määräämänsä on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.

Erityisestä syystä valtuuston puheenjohtaja voi antaa puheoikeuden myös muulle kokoukseen kutsutulle kaupungin viranhaltijalle.
—-