fbpx
rintanappeja

Valtuustoaloite Mikkelin liittymisestä pyöräilykuntien verkostoon

Teimme kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2013 Vihreiden valtuustoryhmän nimissä seuraavan valtuustoaloitteen:

Mikkelin liittyminen pyöräilykuntien verkostoon

Mikkelin pyöräilyolosuhteiden parantaminen on noussut esille useasti sekä keskusta-alueen kehittämisestä että keskustan ulkopuolisten pyöräreittien kunnosta keskustellessa. Kaikki tuntuvat kannattavan pyöräilyn edellytysten parantamista.

Yksi tärkeimmistä pyöräilyn puolestapuhujista ja asiantuntijaorganisaatioista Suomessa on Pyöräilykuntien verkosto ry, joka on kuntien, viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden yhteistyöverkosto. Verkoston päämääränä on pyöräilyn ja kävelyn merkittävä lisääminen liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Pyöräily on terveyttä ja hyvinvointia lisäävä päästötön liikennemuoto. Helsingin kaupungin alkuvuodesta julkistaman selvityksen mukaan yksi pyöräteihin investoitava euro tuo pääkaupungissa noin 8 euron yhteiskuntataloudelliset hyödyt, moninkertaisesti tavanomaisiin liikennehankkeisiin verrattuna. Pyöräilyn kaksinkertaistaminen tuottaisi Helsingissä vuosittain 80 miljoonan euron terveyshyödyt.

Myös Mikkelissä kevyen liikenteen väylien on todettu olevan erittäin merkityksellisiä paitsi paikasta toiseen liikkumiseen, myös liikuntapaikkoina. Mikkelissä on kiinnitetty erityistä huomiota pyöräilyväylien vaikeaselkoisuuteen ja epäjatkuvuuteen.

Sujuvampi ja turvallisempi pyörätieverkosto saisi kuntalaiset tekemään yhä useamman matkan pyörällä autoilun sijasta. Hyvät pyöräilyolosuhteet tekevät kaupungista viihtyisämmän ja vetovoimaisemman mm. opiskelijoiden ja koululaisten näkökulmasta.

Pyöräilykuntien verkostoon kuuluminen olisi kustannustehokas tapa saada muiden kaupunkien kokemuksia ja osaamista hyödynnetyksi myös Mikkelissä ja saada uusinta tietoa alalta. Verkoston vuotuinen jäsenmaksu Mikkelin kokoiselle kaupungille on vain noin 1200 euroa. Verkostoon kuuluminen on jo teko sinänsä, joka osoittaa että Mikkeli haluaa kuulua edistyksellisten kaupunkien joukkoon.

Me Mikkelin Vihreiden valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki liittyy Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäseneksi ja hyödyntää verkostosta saatavaa osaamista mikkeliläisten pyöräilyolosuhteiden parantamiseen.

Mikkelissä 18.3.2013

Vihreiden valtuustoryhmä
Veli Liikanen ja 12 muuta allekirjoittajaa