fbpx
rintanappeja

Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin irtautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

Tein kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.5.2013 seuraavan valtuustoaloitteen yhdessä muun Vihreiden valtuustoryhmän kanssa:

Mikkelin kaupungin irtautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

Valtuuston tammikuussa hyväksymä talouden tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma kiinnittää erityistä huomiota kaupungin investointeihin. Ohjelman valossa on selvää, että kaupunkikonsernin velkataakkaa kasvattavat suurinvestoinnit on käytävä tarkasti läpi, erityisesti mikäli niihin sisältyy merkittäviä taloudellisia riskejä. Eräs tällainen suurinvestointi on Etelä-Savon Energian osuus Fennovoiman ydinvoimahankkeessa Pyhäjoella.

Fennovoiman ydinvoimahanke on ollut jatkuvassa vastatuulessa. Osakkaiden joukossa on käynnissä joukkopako. Hankkeen alkuperäinen suurosakas, saksalainen E.ON, hylkäsi hankkeen syksyllä, eikä korvaavaa sijoittajaa ole löytynyt. Myös S-ryhmä, Atria, Leppäkosken Sähkö, Lankosken Sähkö, Outokummun Energia ja Omya ovat jättäneet yhtiön. Kuopiossa kaupunginvaltuusto päätti irtautua hankkeesta Kokoomuksen esityksestä. Oulu on ilmoittanut, ettei kaupunki aio osallistua seuraavalle rahoituskierrokselle.

Uuden pääoman hankkiminen hankkeen tueksi vaikuttaa koko ajan vaikeammalta ja jäljelle jäävien osakkaiden vastuut uhkaavat kasvaa. ESE lähti hankkeeseen mukaan noin yhden prosentin omistusosuudella, nyt osuus on ilmeisesti jo suurempi.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Fennovoiman voimala tulisi olemaan kallein Suomessa vireillä olevista ydinvoimahankkeista. Kustannuksia ja epävarmuutta lisää mm. se, että ydinjätteen loppusijoitus on yhä ratkaisematta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston arvion mukaan alkuperäisen suunnitelman mukaisen voimalan hintalappu tulisi olemaan lähemmäs 9 miljardia euroa. Saman arvion mukaa sähkön omakustannushinta osakkaille tulisi olemaan luokkaa 58 euroa megawattitunnilta, joten voimalan sähkön hinta näyttäisi olevan ainakin alkuvuosina selvästi pörssihintaa korkeampi.

Mikkelille saattaa olla tarjolla kymmenien miljoonien investointi, jolla saasaan sähköä tappiolla myytäväksi. Fennovoiman taloudelliset riskit ovat valtavat, ja investointi suuntautuu kokonaan oman talousalueellemme ulkopuolelle. Päätös ESEn jatkoinvestoinnista ja osakkuuden tulevaisuudesta Fennovoimassa on tuotava kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Näistä syistä johtuen me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki irtautuu kokonaan Fennovoiman tulevista taloudellisista sitoumuksista sekä nykyisistä omistuksista.

Mikkelissä 22.4.2013

allekirjoittajina Vihreiden valtuustoryhmä sekä 2 muuta allekirjoittajaa