fbpx
rintanappeja

Valtuuston ensimmäinen kokous: veroprosentti ja budjettikäsittely

Uuden Mikkelin uuden valtuuston ensimmäinen kokous lähestyy. Olen ensimmäistä kertaa valtuutettuna. Tiedoissani voi olla puutteita ja ajattelussani aukkoja, joten toivon että näiden kirjoitusten lukijat täydentävät, paikkaavat ja kommentoivat aktiivisesti. Avoin keskustelu tuottaa parempia päätöksiä, ja hyvät neuvot tekevät paremman valtuutetun.

Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tehdään saman tien vuoden isoimmat päätökset. Esityslistalla (alla ja Mikkelin kaupungin sivuilla) on uuden Mikkelin ensi vuoden veroprosenteista päättäminen sekä budjetin käsittely. Kokouksessa valitaan myös uusi kaupunginhallitus ja puheenjohtajisto, mutta näistä valinnoista on jo sovittu etukäteen puolueiden välisissä neuvotteluissa ensimmäisen vaalien jälkeisen viikon aikana.

Veroprosentista

Kaupunginjohtajan ja uuden Mikkelin yhdistymishallituksen veroprosenttiesitys ei (taaskaan) tule riittämään kaupungin kulujen peittämiseen. Tässä esitykseessä veroprosenttia korotetaan 0,25 prosenttiyksiköllä nykyisestä 19,50 %:sta, mutta lisäksi esitetetään miljoonasäästöjä sosiaali- ja terveystoimeen.Budjettiesityksen mukaan vaikeavammaisten palveluasumisesta, mielenterveyspotilaiden palveluasumisesta ja erikoissairaanhoidon tehostetuista palveluasumispaikoista pitäisi kustakin säästää toista miljoonaa euroa. Näiden säästöjen toteuttamiseen ei ole esitetty konkreettisia ja uskottavia suunnitelmia. Tällä esityksellä ollaan taas ensi keväänä siitä tilanteessa, että sote-palveluiden budjetti paukkuu ja säästöjä ryhdytään etsimään hätäisesti.

Realistisesti nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittaminen vaatii noin 0,75 prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon. Tällöin veroprosentti olisi 20,25 %, ja sillä kaupunki tekisi suurin piirtein nollatuloksen. Haluan säilyttää kaupungissa vähintään nykytasoisen palvelutason ja -verkon enkä halua kaupungin velkaantuvan lisää, joten kannatan veroprosentin nostoa vähintään 0,75 prosenttiyksiköllä.

 

Itse olisin valmis korottamaan prosenttia enemmänkin, jotta ennaltaehkäisyyn voitaisiin panostaa ja kiireellisimmät koulu- ja muut remontit voitaisiin tehdä ilman lisävelkaa. Kunnallisveron nostaminen verottaa myös vähävaraisempia, mutta uskon, että kunnan palvelujen kunnossa pitäminen painaa vaakakupissa veronkorotuksen haittoja enemmän. Monet sanovat myös, että veroprosentin nosto heikentää kaupungin kilpailukykyä ja ”taloudellista toimeliaisuutta”, mutta tästä en ole nähnyt todistusaineistoa tutkimustulosten muodossa enkä muutenkaan. Tällä hetkellä veroprosentit kohoavat kaikkialla muuallakin, esimerkiksi Jyväskylä nosti prosenttiaan juuri 0,5 prosenttiyksiköllä tasan 20 %:iin.

 

Valtuuston esityslista:


Kaupunginvaltuusto
Aika 12.11.2012 Maanantai klo 12.00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

1 / 1 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 / 2 §    Pöytäkirjan tarkastus
3 / 3 §     Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kunnallisvaaleissa 2012 valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista
4 / 4 §    Vaalikelpoisuus kunnan toimielimiin sekä tasa-arvolain soveltaminen toimielimiä valittaessa
5 / 5 §    Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen
6 / 6 §    Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
7 / 7 §    Kaupunginhallituksen vaali
8 / 8 §    Tarkastuslautakunnan vaali
9 / 9 §    Rakennuslautakunnan toimiminen jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena
10 / 10 §     Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen
11 / 11 §     Sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen Mikkelin seudulla; Puumalan kunnan sote-henkilöstön siirtosopimus
12 / 12 §     Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
13 / 13 §     Kangasniemen kunnan mukaantulo Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluihin
14 / 14 §     Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
15 / 15 §     Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut
16 / 16 §     Sivistystoimen taksat ja maksut 1.1.2013 lukien
17 / 17 §     Mikkelin kaupungin PSA-liikenteen seutu- ja kaupunkilipputuotteiden asiakashinnan hintavelvoite 1.1.2013 alkaen
18 / 18 §    Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien tarkistaminen 1.1.2013
19 / 19 §     Teknisen toimen taksat, maksut ja työveloitushintojen hinnoitteluperusteet vuodelle 2013
20 / 20 §     Asuntotonttien, asuinliiketonttien, teollisuus- ja varastotonttien, toimitilarakennusten tonttien sekä ns. mastopaikkojen hinnat ja yleiset myynti- ja vuokrausperusteet Mikkelissä vuonna 2013
21 / 21 §    Mikalo Oy:n lainan takaus, Sammonkatu 24
22 / 22 §     Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot
23 / 23 §    Veroprosentit vuodelle 2013
24 / 24 §     Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013-2016 käsittely