fbpx
rintanappeja

Elämää kuukausi kerrallaan

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 21.3.2011

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti maaliskuun alussa selvityksen perusturvan riittävyydestä Suomessa. Tulosten mukaan perusturvan varassa elävien tulot riittävät kattamaan vain noin kaksi kolmasosaa kohtuulliseksi katsottavasta minimikulutuksesta.

Eläkkeensaajat ovat ainoa ryhmä, jonka perusturva on takuueläkkeen ansiosta riittävä. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa on pysynyt samalla tasolla 20 vuotta.

Perusturvaetuuksien riittämättömyys on johtanut siihen, että yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi, vaan viimesijaiseksi vähimmäisturvan muodoksi. Tukea tarvitsevan tulisi ensisijaisesti tulla toimeen elämäntilanteesta riippuvalla perusetuudella, esimerkiksi työmarkkinatuella. Silti esimerkiksi yhä useampi pitkäaikaistyötön elää vuodesta toiseen toimeentulotuella.

Toimeentulotukeen liittyy monia ongelmia. Tuen hakeminen on hankalaa: ihminen joutuu kohtuuttoman paperisodan eteen tilanteessa, jossa elämä on muutenkin vaikeaa. Toimeentulotuella elävän on toimitettava joka kuukausi tiliotteensa sosiaalitoimeen ja tehtävä selkoa elämisestään, eikä tämänkään jälkeen seuraavan kuukauden tuesta ole täyttä varmuutta. Toimeentulotukeen nojaavat pakotetaan elämään kuukausi kerrallaan.

Perusturvan korjaaminen on aloitettava viipymättä. Kaikki perusturvaetuudet on alkavalla hallituskaudella korotettava takuueläkkeen tasolle.

Sosiaaliturvajärjestelmämme tarvitsee myös rakenteellista uudistusta. Jokaiselle kansalaiselle kuukausittain maksettava vastikkeeton perustulo korjaisi monet järjestelmän epäkohdat. Perustulo yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa ja siirtäisi ihmisiä pois toimeentulotuen piiristä. Se jouduttaisi työttömyyteen tai sairauteen liittyvien negatiivisten leimojen purkamista. Kun byrokratiaa vähennetään, jää viranomaisille aikaa ihmisten aktiiviseen auttamiseen.

Perustulon myötä työntekoon liittyvät tuloloukut poistuisivat. Kaikki pienetkin lisäansiot kannattaisi ottaa vastaan eikä työnteosta enää rangaistaisi. Suurituloisilta perustulo käytännössä verotettaisiin pois. Vihreiden esittämän perustulomallin rahoitus järjestyy pienillä verotuksen rakenteen muutoksilla ja hallinnon säästöillä.

Perusturvan tasokorotus ja perustulo yhdessä antaisivat tukien tai pätkätyön varassa eläville mahdollisuuden suunnitella elämää pidemmälle eteenpäin, koska toimeentulo olisi aina turvattu. Kuukausi kerrallaan eläminen ei ole kohtuullista kenellekään.

Martta Kantele, opiskelija ja kansanedustajaehdokas(vihr.), Pieksämäki

Veli Liikanen, nuorisotutkija ja kansanedustajaehdokas(vihr.), Mikkeli