fbpx
rintanappeja

Vaalikampanjaani voi tukea myös tekstiviestillä

Vihreiden ehdokkailla on mahdollisuus kerätä vaaliavustuksia myös  tekstiviesteillä. Puolue perii keräystuotosta 25%, kulujen osittaiseen kattamiseen ja tilittää loput ehdokkaalle samalla tavalla kuin verkkolahjoitukset. (Mikäli haluat, että lahjoitus menee kokonaisuudessaan ehdokkaan kampanjaan, tee lahjoitus verkkolahjoituspalvelun kautta.)

Jos haluat tukea minun kampanjaani tekstiviestitse 10 eurolla, tekstaa

TUE10 Veli Liikanen” numeroon 16511

Jos haluat tukea kampanjaani 20 eurolla, kirjoita viestiin

TUE20 Veli Liikanen” numeroon 16511

Lihavoidut kohdat ovat tärkeimmät. Eli TUE20 kirjoitetaan yhteen ja sitten tulee väli, jonka jälkeen ehdokkaan nimi.  Ei siis TUE 20. Jos ehdokkaan nimen kirjoittaa väärin, ei tule ongelmaa, kunhan siitä voi päätellä ketä tarkoitettiin. Jos  TUE10 tai TUE20 menee pieleen, katoaa viesti bittiavaruuteen.

TUE10 taiTUE20 ei vielä maksa mitään, vaan niistä lähetetään vahvistusviesti, johon vastataan OK10 tai OK20, joka on maksullinen viesti. vastausviestissä on ohjeet tähän.

Mikäli ehdokkaan nimen kohdalle ei laiteta mitään tai nimeä ei voida yhdistää kiistattomasti johonkin tiettyyn ehdokkaaseen, menee tuki puolueen kattokampanjaan.

Keräysluvan tiedot

  • Luvan saaja: Vihreä liitto rp
  • Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
  • Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 2020/2010/3233 (7.12.2010)
  • Keräysaika: 1.1.2011–31.12.2012
  • Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
  • Rahankeräystili: 800019-68819 (IBAN: FI4680001900068819)
  • Varat käytetään valitun ehdokkaan eduskuntavaalikampanjan 2011 tukemiseen.
  • Varat käytetään kampanja-ajan päättymispäivään (kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen) mennessä syntyneiden vaalikulujen kattamiseen.