fbpx
rintanappeja

Eroon opiskelijaköyhyydestä

Yhdessä Martta Kanteleen kanssa kirjoitettu mielipidekirjoitus, lähetetty muutamaan eteläsavolaiseen paikallislehteen 1.3.2011.

Opiskelijan toimeentulon suurin epäkohta on opintotuen riittämätön taso.

Noin kolmannes korkeakouluopiskelijoista kärsii tiukasta taloudellisesta tilanteesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijalla on käytössään keskimäärin 401 euroa asumiskustannusten jälkeen. Niinpä erittäin suuri osa opiskelijoista on työssä opiskelun tai koulunkäynnin ohessa. Työssäkäynti on keskeisin syy opintojen hidastumiseen.

Opiskelijan toimeentulon suurin epäkohta on opintotuen riittämätön taso. Opintotuki on ainoa vähimmäisetuus, jota ei ole sidottu indeksiin. Opintotuki ei siis kasva elinkustannusten nousun mukana. Opintorahan ostovoima on heikentynyt 13 % vuodesta 1992.

Vähimmäisvaatimus opintuen kehittämisen suhteen on opintotuen sitominen indeksiin heti 1.1.2012 alkaen. Tämän lisäksi vaadimme opintorahaan selvää tasokorotusta, joka nostaa etuuden muun perusturvan tasolle, nykyisellään 417 euroon kuukaudessa.

Opintorahaan tulee sisällyttää myös huoltajakorotus niille opiskelijoille, joilla on lapsia huollettavanaan. Opiskelijaperheet, erityisesti opiskelevat äidit, kärsivät köyhyydestä selvästi muita perheitä useammin. Huoltajakorotus olisi tehokas täsmäisku lapsiperheköyhyyden torjunnassa.

Opintotuen indeksi- ja huoltajakorotusten hinnan on arvioitu olevan valtion budjetissa noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Summa mahtuu käytännössä kaikkien puolueiden vero-ohjelmien marginaaliin.

Vihreiden mallissa nämä korotukset voitaisiin hoitaa siirtymällä kaikille maksettavan perustulon käyttöön. Perustulo poistaisi opiskelijoilta myös hankalien tulorajojen kanssa painimisen ja opintotuen takaisinperinnän riskin. Työtä voisi tehdä tai olla tekemättä sen mukaan, mikä opintojen kannalta on parasta.

Tulevan hallituksen on myös säilytettävä koulutus maksuttomana. Kaikille avoin koulutus on ollut suomalaisen kilpailukyvyn ja yhdenvertaisuuden perusta. Maksuton koulutus tulee kirjata perustuslakiin.

Martta Kantele
opiskelija ja eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Pieksämäki

Veli Liikanen
nuorisotutkija ja eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Mikkeli

1 Comment

  • Lieto sanoo:

    Itseäni vähän ärsyttää, että opintotukeen lasketaan automaattisesti mukaan opintolaina. Mikä muu kansanryhmä on velvollinen ottamaan lainaa toimeentulonsa turvaamiseksi?