fbpx
rintanappeja

Yleisönosastokirjoitus: Ympäristöministeriö oikealla asialla

Mielipidekirjoitus Länsi-Savoon, lähetetty 15.2.2011

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren debattikirjoituksen jälkeinen nokittelu (LS 15.2.) on kiinnostavaa seurattavaa. Kokoomuksen kansanedustaja Olli Nepponen haukkuu värikkäästi oman eduskuntaryhmänsä ministerin linjauksia.

Asiallisesti ottaen Vapaavuoren linjanvedot maakuntakaavoituksessa ovat täsmälleen oikeita. Järkevä yhdyskuntasuunnittelu, erityisesti kaupunkiseuduilla, on välttämätöntä, mikäli Suomi aikoo hoitaa osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomalaisen ilmastopolitiikan tehottomuuden taustalla on nimenomaan ohjauksen hajanaisuus. Tämän ongelman korjaaminen vaatii esimerkiksi alueiden käytön periaatteiden yhtenäistä ja tasapuolista tarkastelua ministeriötasolla.

Etelä-Savon maakuntakaavaratkaisussa ympäristöministeriö on huolehtinut siitä, että kaava on lain mukainen. Keski-Suomen maakuntakaavapäätöksen lainmukaisuus on jo vahvistettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja samoin käynee Etelä-Savon kaavankin kohdalla. Maakuntavaltuuston esitys on ministeriössä korjattu lainmukaiseksi. Ratkaisu tukee kaupunkien keskustojen kehittämistä ja elinvoimaisuuden säilyttämistä.

Ympäristöministeriön valmistelema maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitys laajentaa ympäristöministeriön ohjausta kaikkiin yli 2000 neliön kaupan suuryksiköihin. Eduskuntavaaliehdokaskollegani Olli Nepponen ilmoittaa reilusti, että hän tulee äänestämään muutosesitystä vastaan, mikäli tulee valituksi eduskuntaan.

Itse tulen äänestämään muutosesityksen puolesta. Aluetason kaavoitusmonopolista ja siihen liittyvästä maakuntasarjan suhmoroinnista on päästävä eroon yhdyskuntarakenteeseen merkittävästi vaikuttavien kaupan yksiköiden kohdalla. Tulevien sukupolvien hyvinvointi vaatii yhdyskuntarakenteen kehittämistä suunnitelmallisesti ja huolellisesti.

Kulunut vaalikausi on osoittanut, että valtakunnan tason päättäjien voitelu tulee esille helpommin kuin sidonnaisuudet maakuntatason päätöksenteossa: Ideapark-hankkeisiin verrattuna tienvarsien paraatipaikkojen luovutus suurten kauppaketjujen liikenneasemille on sujunut oudon kivuttomasti.

Veli Liikanen,
nuorisotutkija, ympäristöaktivisti ja eduskuntavaaliehdokas (vihr.)