Vaaliteemat

 

Tasa-arvoa työhön ja toimeentuloon

Haluan olla katkaisemassa koko ajan voimakkaammin periytyvän huono-osaisuuden ketjua.

Se vaatii toimivia peruspalveluita, panostusta ennaltaehkäisyyn sekä kokonaan uusia ratkaisuja. Yksi kokeilemisen arvoinen ratkaisu on perustulo, joka parantaa työnteon kannattavuutta ja vahvistaa perusturvaa.

Meillä ei ole varaa epäreiluun politiikkaan, syrjintään eikä työttömien ja sairaiden hyppyyttämiseen. Kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti!


Puhdas ympäristö, terve talous

Uskon, että markkinat voidaan valjastaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Toimivalla ympäristölainsäädännöllä ja veronkiertoa suitsimalla luomme tasaisen pelikentän niin uusille kuin vanhoillekin yrittäjille.

Ilmastonmuutoksen torjumisella ja vesistöjen, metsien ja peltojen suojelemisella kannamme vastuumme tulevista sukupolvista – puhtaasta ilmasta, vedestä ja ruoasta.


Tulevaisuus syntyy uuden ja vanhan yhteistyöllä

Lupaan ajaa ratkaisuja, joilla turvaamme nuorille tulevaisuuden demokraattisessa yhteiskunnassa ja takaamme kaikille oikeudenmukaisen eläkkeen.

Talouskriisistä ei nousta leikkaamalla, vaan luomalla uusia työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia. Vihreämpään teknologiaan siirtymällä taataan suomalaisen teollisuuden menestys myös jatkossa.