Kaupunginvaltuusto 3.12. – luottamushenkilövalintoja, kaupungin sääntöjä ja henkilöstöstrategia

3.12.2012

Tänään kaupunginvaltuuston kokouksen asialistalla on mm. monien keskeisten lautakuntien jäsenten valinta, muutoksia hallintosääntöön, johtosääntöihin ym. sekä uuden henkilöstostrategian hyväksyminen. Lautakuntien nimittämisen myötä selviää, kenen vetämänä ja minkälaisilla poliittisilla voimasuhteilla lautakuntien päätöksiä ja valmistelutyötä tehdään seuraavat 4 vuotta.

Kaupungin sääntöihin liittyy päätöksenteon avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja niihin koitamme saada (ainakin Vihreiden voimin) parannuksia.

Henkilöstöstrategiassa on mielestäni paljon hyviä ja kohtuullisen fiksusti asetettuja tavoitteita, mutta niiden toimeenpano ja asetetut mittarit jäävät mietityttämään. Strategian toimeenpanoa eli käytännön henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista pitää seurata tarkasti – tässä olen kiinnostunut ottamaan vastaan kaikenlaisia terveisiä kaupungin henkilöstön suunnasta.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kokouskutsu
2 / 2012

Aika: 03.12.2012 Maanantai klo 18.00
Paikka: 
Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

1 / 26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 / 27 § Pöytäkirjan tarkastus
3 / 28 § Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu 2013
4 / 29 § Kaupunginvaltuuston kokouksista tiedottaminen
5 / 30 § Kaupunginvaltuuston esityslistojen lähettäminen varavaltuutetuille
6 / 31 § Kaupunginhallituksen jaoston asettaminen
7 / 32 § Keskusvaalilautakunnan vaali
8 / 33 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten valinta
9 / 34 § Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenten valinta
10 / 35 § Teknisen lautakunnan jäsenten valinta
11 / 36 § Teknisen lautakunnan jaoston perustaminen ja tilakeskuksen siirtäminen sen alaisuuteen
12 / 37 § Rakennuslautakunnan jäsenten valinta
13 / 38 § Maaseutu- ja tielautakunnan jäsenten valinta
14 / 39 § Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
15 / 40 § Hallintosäännön yhtenäistäminen ja Tilakeskuksen johtosäännön-, Valtuuston työjärjestyksen ja Mikkelin kaupungin torisäännön muuttaminen.
16 / 41 § Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen
17 / 42 § Mikkelin seudun ympäristölautakunnan johtosäännön muuttaminen
18 / 43 § Mikkelin kaupungin maaseutuhallinnon organisoituminen 2013 ja Pertunmaan kunnan kanssa tehtävän kuntakohtaisen sopimuksen hyväksyminen
19 / 44 § Henkilöstöstrategia
20 / 45 § Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2013 alkaen
21 / 46 § Rakennusvalvontataksan uusiminen
22 / 47 § Ristiinan koulukeskuksen yhtenäiskouluhankkeen L2-luonnospiirustukset ja kustannusarvio
23 / 48 § Ristiinan terveyskeskuksen ja Vaarinsaaren korjaus- ja muutossuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen

Kommentteja

Ei vielä kommentteja.


Lisää:

Kommentti: